ביום כיפור בשנת תשל"ז – בהפסקה שבין תפילת מוסף לתפילת מנחה  קרא מזכירו של הרבי, מליובאוויטש ליושב ראש ועד כפר חב"ד דאז, ומסר לו כי רצון קודשו של הרבי שבכפר חב"ד יקום ארגון שיסייע ליולדות בכל דרך אפשרית, ובלשון הרבי "מעגלה ועד חיתול" שממנו יתד ופינה לסניפים ברחבי הארץ המסייעים ליולדות. כבר באותו מעמד נתן הרבי שם לארגון: 'שפרה ופועה' – ע"ש שתי המיילדות העבריות שבזמן  גלות מצריים לא נתנו למציאות הקשה להכתיב את 'סדר היום היהודי' ובזכות נשים צדקניות זכינו להיגאל במרוצת השנים התפתח הארגון בצורה מעוררת ההשתאות והוא מהווה מודל ראוי לסניפים נוספים של 'שפרה ופועה' בארץ ובעולם. כמו כן, בשנים האחרונות גדלו ב"ה מספר הלידות בכפר חב"ד באופן משמעותי ואיתן מערך הפעילות. "כשנולד ילד במשפחה הרי זה סימן ברכה בכל הענייניים" (אגר"ק חלק י"ז עמ' רי"ג)