לכל יולדת נשלחת עוגה מושקעת לשבת במהלך החודש הראשון לאחר הלידה,

את העוגות מכינות מתנדבות מסורות