תרומה לארגון שפרה ופועה

כל מי שתורם לארגון הקדוש זוכה לברכות עד בלי די, בענייני זרעא חייא וקיימא,

הצלחה ונחת בחינוך הילדים ובכל המצטרך להם בבני חיי ומזוני רוויחי

ניתן לתרום מכספי מעשר, התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46

כל תרומה תתקבל בברכה!!

דילוג לתוכן